Vse prospal, no vse ravno ne vispalsya. Kak she tak?